W ramach usługi 24/7Dots zapewniamy firmom stałą opiekę nad ich rozwiązaniami informatycznymi opartymi na produktach Microsoft (wsparcie i konfiguracja zarówno systemów online, jak i on-premise), połączoną z wdrażaniem i rozwojem oprogramowania. Usługa świadczona jest w języku polskim lub angielskim. Klientom, którzy nie mają wdrożonego rozwiązania PPM/Sharepoint, oferujemy jego uruchomienie wliczone w cenę usługi. Dzięki temu koszt wdrożenia rozłożony jest na cały czas obowiązywania umowy.

Pakiety usług

Przygotowaliśmy trzy gotowe miesięczne pakiety usług, przeznaczone dla firm o różnych potrzebach. Pakiety możesz dowolnie modyfikować w konfiguratorze, co pozwala możliwie najdokładniej oszacować koszt rozwiązania najbardziej pasującego do Twoich potrzeb. W cenie pakietu niebieskiego i zielonego zawarty jest już koszt wdrożenia kompletnego rozwiązania klasy intranet, EOD, PPM lub pokrewnego.

*Produkty i rozwiązania firm trzecich są wspierane w przypadku, gdy klient jest uprawniony do modyfikacji kodu źródłowego aplikacji oraz posiada aktualną wersję kodu źródłowego wdrożonego rozwiązania. Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnej klasyfikacji rozwiązań, jako objętych wsparciem w ramach usługi 24/7Dots.

Dodatkowo w ramach każdego pakietu oferujemy:

  • Dostęp do dedykowanego system obsługi zgłoszeń
  • Filmy instruktażowe oraz bazę wiedzy firmy 7dots
  • Osadzenie mechanizmu do zgłaszania problemów na witrynach SharePoint
  • Osadzenie modułu podpowiedzi (na podstawie materiałów klienta lub opracowanych w ramach godzin rozwojowych) na witrynach SharePoint
  • Dostęp do pozostałych produktów i rozwiązań firmy 7Dots, których koszt zakupu może zostać rozłożony na cały czas trwania umowy

Pełne wdrożenie w ramach usługi 24/7Dots

1. Przed zawarciem umowy wspólnie określamy pracochłonność wdrożenia, przygotowujemy jego koncepcję oraz ramowy harmonogram i oszacowanie kosztów na cały okres wsparcia (od 2 do 4 lat).

2. Podpisujemy umowę i realizujemy prace związane z wdrożeniem zgodnie z harmonogramem. Faktury wystawiane są co miesiąc, dzięki czemu koszt wdrożenia dla klienta rozłożony jest na cały czas obowiązywania umowy.

3. Klient otrzymuje również bieżące wsparcie informatyczne, a także wszystkie dodatkowe korzyści w ramach usługi 24/7Dots.

Potrzebujesz więcej możliwości? Skontaktuj się z nami.

Wsparcie w ramach usługi 24/7Dots

1. Po podpisaniu umowy otrzymujesz dostęp do portalu służącego do zgłaszania problemów, wykorzystania dni rozwojowych oraz zawierającego bazę wiedzy spółki 7Dots. Możesz dodawać zgłoszenia również za pomocą wiadomości e-mail.

2. Zgłoszenia rozwiązywane są przez naszych konsultantów zgodnie z warunkami umowy.

Rozwój w ramach usługi 24/7Dots

1. Po podpisaniu umowy otrzymujesz dostęp do portalu służącego do zgłaszania problemów, wykorzystania dni rozwojowych oraz zawierającego bazę wiedzy spółki 7Dots.

2. W ciągu 30 dni od podpisania umowy nasi konsultanci przeprowadzają audyt funkcjonalny środowiska i proponują dodatkowe rozwiązania i usprawnienia, które można zrealizować w ramach dostępnych dni rozwojowych.

3. Za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej kontaktujesz się z nami, jeśli potrzebujesz konsultacji lub chcesz zlecić nam bieżące prace do wykonania. Nasi konsultanci szacują pracochłonność zlecenia oraz proponowany termin jego wraz z prośbą o zgodę na wykonanie prac w ramach dni rozwojowych.

4. Niewykorzystane dni rozwojowe kumulują się przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. W przypadku umów zawartych na czas określony powyżej trzech lat możesz wcześniej wykorzystać dni rozwojowe z kolejnych miesięcy.

5. Na koniec kwartału otrzymujesz podsumowanie wykonanych dotychczas prac.