POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Seven Dots Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000341932, z siedzibą przy ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 497 19 44).
 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez Zainteresowanego w celach marketingowych usług, produktów i działalności Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz w celu przygotowania i przedstawienia oferty handlowej przez Administratora.
 1. Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                          i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, udzielona przez osobę fizyczną, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich archiwizowanych danych. Bezpieczeństwo naszych systemów podlega regularnej kontroli w celu zapewnienia bieżącej ochrony przed zniszczeniem, utratą i/lub nieautoryzowanym dostępem. Stosowane przez Administratora środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane oraz usprawniane zgodnie z rozwojem technicznym.
 1. Odbiorcami danych osobowych, podanych przez Zainteresowanego (ofertą Administratora), mogą być
  a) sam Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz podmioty i osoby fizyczne działający na zlecenie Administratora przy realizacji celu określonego w pkt 2 powyżej,
  b) podmioty zajmujące się administrowaniem stroną internetową Administratora.
 1. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy.
 1. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących jego osoby.
 1. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ustanowionego zgodnie z art. 51 Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), działającego na podstawie przepisów Ustawy.
 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w treści formularza dostępnego na stronie internetowej Administratora;
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 1. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jak i nie jest wymogiem umownym, jednak jest warunkiem przygotowania i przedstawienia oferty, z tym zastrzeżeniem, że Zainteresowany (usługami Administratora) nie jest zobowiązany do podawania dotyczących jego osoby danych osobowych (podanie danych jest dobrowolne), jednak konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości przygotowania i przedstawienia oferty.
 1. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu, mogą podlegać między innymi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym „profilowaniu”, co oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, co może mieć znaczenie dla osoby, której dane dotyczą poprzez przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania, polegające w szczególności na adresowaniu działań marketingowych Administratora i/lub pozostałych Odbiorców wymienionych w pkt 4 powyżej, bezpośrednio do osoby, której dane dotyczą.
 1. Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Zainteresowanego i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Zainteresowanego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Administratora.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Zainteresowany korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Zainteresowanego. Zainteresowani mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Zainteresowanego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Administratora reklamodawców oraz partnerów.
 1. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania w dowolnym terminie zmian/poprawek do niniejszej dokumentu Polityki prywatności.