Jesteśmy doświadczoną firmą technologiczną, specjalizującą się we wdrożeniach i utrzymaniu zaawansowanych systemów informatycznych klasy EPM, Intranet oraz EOD. Rozwiązania tego typu – pozwalające na uporządkowanie procesów biznesowych, zadań i komunikacji wewnętrznej firmy – sprawdzają się w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości i branży, podnosząc jego efektywność biznesową i przyczyniając się do radykalnego zwiększenia zysków.
Każde wdrożenie traktujemy w sposób maksymalnie zindywidualizowany, dopasowując narzędzia do branży, wielkości i potrzeb firmy. Realizujemy projekty zarówno w dużych przedsiębiorstwach z sektora energetyki, bankowości, logistyki, administracji, usług i produkcji przemysłowej, ale również dla mniejszych firm o różnych kompetencjach.
Wdrażamy oraz zajmujemy się utrzymaniem systemów wspierających zarządzanie projektami lub portfelem projektów (EPM/PPM), portali intranetowych, elektronicznych obiegów dokumentów (EOD) oraz aplikacji dedykowanych, pracując w oparciu o technologie i produkty firmy Microsoft: Project Online, Project Server, SharePoint (Online/On-Premise), Office 365, Microsoft Azure oraz Microsoft .Net.
Zapewniamy wysoką jakość oprogramowania .
W ramach usługi 24/7Dots zapewniamy firmom stałą opiekę nad ich rozwiązaniami informatycznymi opartymi na produktach Microsoft, połączoną z wdrażaniem nowych systemów i rozwojem oprogramowania w ramach stałej miesięcznej opłaty. Wygoda, bezpieczeństwo i możliwość rozłożenia kosztu wdrożenia na cały czas trwania umowy – to sprawia, że propozycja ta jest wyjątkowa na polskim rynku.

Seven Dots Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

tel.: 22 299-08-46, fax: 22 490-55-23

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS: 0000-341-932 NIP: 521-354-75-35 Alior Bank SA: 57 2490 0005 0000 4520 6553 8789 Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 27 000 PLN