Prowadzenie projektów wdrożeniowych ...
w oparciu o metodyki zakładające całkowite rozdzielenie fazy planowania i realizacji często nie sprawdza się. Praca na etapie analizy w oparciu o dokumenty Word zamiast o działający prototyp skutkuje rozbieżnymi wyobrażeniami dotyczącymi systemu wśród użytkowników projektów. W naszych projektach, staramy się jak najszybciej wizualizować efekty prac, aby otrzymać konkretną informację zwrotną od przyszłych użytkowników oprogramowania. Prototypowanie na etapie analizy, zaplanowane w ramowym harmonogramie projektu, zwiększa efektywność prac, znacząco podwyższa jakość oprogramowania i zwiększa satysfakcję korzystania z systemu. Nasi klienci rozumieją w jakim momencie realizacji projektu jesteśmy, a wszelkie niejasności wyjaśnianie są na bieżąco.
W ramach zapewnienia jakości ...
(Quality Assurance) na dalszych etapach realizacji wykorzystujemy listy kontrolne (check-list) przygotowane dla różnych typów wymagań. Zawierają one elementy, które są weryfikowane przez nasz dział Quality Assurance w ramach testów wewnętrznych.
Testy akceptacyjne ...
opieramy o uprzednio przygotowane i obustronnie zaakceptowane scenariusze testowe. Przekazujemy do Klienta również raport z wykonanych przez nas testów wewnętrznych.
Oddzielne procedury...
stosujemy w celu weryfikacji jakości migracji. Każda wykonana przez nas migracja danych weryfikowana jest ilościowo oraz jakościowo.